Our Team

TRUSTEES

GOVERNING BODY

ADVISORY BOARD

 EDUCATION COMMITTEE

Rekha Bhaiya

Madhu Maini

 Neeta Jajoo

Giridhar Pareek  (Executive Director Education)

Asha Chhiber (Dy. Director)

Sunita Sharma  ( Dy. Director )

 CORE TEAM

Nikita Loiwal 

P.C. Saboo

Irina Garg 

Murari Lal Gupta 

Umesh Bhandari 

Subhash Kabra  

Anant Kedia  

Naveen Malpani  

Ghanshyam Singh Deval

Sudha Modani  

Shruti Gursahaney  

Nidhi Toshniwall  

Dolly Bagaria  

Dr. Ramawatar Sharma

Anju Singh

Neha Dhadda  

Sarita Kalani  

Kishan S Kalani  

Ankit Arora

Rajesh Joshi

Rajeev Sharma  

Shobha Gupta

Manju Toshniwal

Dr. Namrata Sarda

Dr. Kiran Sharda

Dr. Prakash Sharda  

Reena Vyas

Dr. Gautam Deo Sarda

Hemant Sharda

Atin Jain

Kiran Sharda  

Dr. Manish Sarda

Manoj Sarda

Arun Kshetrapal

Bhavna Jain

Rajni Sarda  

Amit Dani

Deepak Brahmwar

Kamlesh Rawat

Vishwas Pareek

 YOUNG BRIGADE

Mudita Maheshwari

Mohit Jajoo

Apurva Fomra

Jeevanshu Jain  

Nandita Gupta  

Vrinda Loiwal  

 JAGRITI OFFICE

Deepak Saxena (Executive Director Social)

Sandeep Mathur 

Soniya Maheshwari 

Vidhyadhar Sharma

Jitendra Yogi  

Girdhari Nayak

Deepak Lakhera  

Gopal Singh